Hasznos Linkek

 

 

 

 

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa4
mod_vvisit_counterTegnap14
mod_vvisit_counterA héten4
mod_vvisit_counterElőző héten97
mod_vvisit_counterA hónapban337
mod_vvisit_counterAz előző hónapban420
mod_vvisit_counterÖsszesen1076695
Ma 2021. október 25., hétfő, Blanka és Bianka napja van. Holnap Dömötör napja lesz.

BURSA HUNGARICA 2019 - Bursa önkormányzati rendelet

FacebookIWIW megosztásGoogle könyvjelzőTwitter
Tartalomjegyzék
BURSA HUNGARICA 2019
Bursa önkormányzati rendelet
3. oldal
4. oldal
Minden oldal

 

Tiszadorogma Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 

7/2018.(X. 10.) önkormányzati rendelet

 

A szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók Bursa Hungarica

ösztöndíj rendszerben történő támogatásokról 2019. évben

 

Tiszadorogma Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet rendeli el:

 

A rendelet célja

1. §

(1)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjjal segítse a szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatási képzésben részt vevő Tiszadorogma Községben állandó lakóhellyel rendelkező fiatalok felsőfokú tanulmányainak eredményes befejezését.

 (2) A 2019. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati rendszerről szóló szerződési feltételeket elfogadva, a rendszerhez való csatlakozásról NYILATKOZAT-ot bocsát ki és küldi meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

 

A rendelet hatálya

2. §

 

Tiszadorogma Község Önkormányzata, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, az önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíj támogatásban részesíti az önkormányzat területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben („A” típus) és a felsőfokú tanulmányokat kezdeni kívánó („B” típus)  nappali tagozaton tanuló hallgatókat, akik a pályázati kiírásban és e rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.

 

A támogatás formája

 3. §

 

(1)    Az ösztöndíj összege 4000.-Ft/hó/fő.

(2)    A támogatás pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

 

A pályázat benyújtása

4. §

(1) A pályázatok benyújtása az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint az EPER-Bursa rendszerben rögzített és onnan kinyomtatott pályázati űrlappal történik. A pályázatokat a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Tiszadorogmai Kirendeltségénél kell benyújtani.

(2) A pályázatok benyújtásának és elbírálásának határideje az adott évi pályázati rendszer Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint kerül kiírásra.

(3) Az Önkormányzat köteles gondoskodni a pályázati kiírás megfelelő időben történő közzétételéről

 

A jogosultság feltételei

 5. §

(1) Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet:

 a) aki a pályázatban előírt feltételeknek megfelel,

 b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át ( 114.000.- Ft),

c) aki a Hivatalba a pályázatát határidőre benyújtotta, és a pályázat kötelező mellékleteit hiánytalanul csatolta

 

(2) A jogosultság elbírálásához a következő igazolásokat kell becsatolni:

 a) Az EPER Bursa rendszerben kitöltött pályázati űrlap aláírva

 b) a Felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy a pályázó a pályázati kiírásban felsorolt képzési formák valamelyikében részt vesz

c) a pályázó rászorultságának igazolására köteles becsatolni saját és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolásait.

 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálása

 6. §

 

(1) Az ösztöndíjjal kapcsolatos, jelen rendelet szerinti eljárás további feladatai és a pályázatok elbírálását a képviselő-testülete  a polgármester hatáskörébe ruházza át.

 

(2) A Polgármester döntéséről írásban értesíti a pályázókat. A pályázók személyükre vonatkozó döntést, a döntés nyilvánosságra hozatalát követő 30 napig a Hivatalban (3466 Tiszadorogma, Arany J. u. 21.) ügyfélfogadási időben megtekinthetik.

 

Záró rendelkezések

7. §

 

 E rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 

 

Burainé Hajdu Éva                                                                            Tóth Zoltán

        jegyző                                                                                       polgármester

 

Kihirdetve: 2018. október 10.

 

Burainé Hajdu Éva

   jegyző