Hasznos Linkek

 

 

 

Látogatók

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa8
mod_vvisit_counterTegnap14
mod_vvisit_counterA héten8
mod_vvisit_counterElőző héten97
mod_vvisit_counterA hónapban146
mod_vvisit_counterAz előző hónapban410
mod_vvisit_counterÖsszesen1087371
Ma 2023. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.

Tájékoztatás a ’’Rákóczi’’ Sportegyesület 2022. évi TAO támogatásáról

FacebookIWIW megosztásGoogle könyvjelzőTwitter

 

Tiszabábolna Rákóczi SE_Sportfejlesztési program 2022-2023

A kérelmező adatai
Ügyiratszám be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
A kérelmező szervezet teljes neve ’’Rákóczi’’ Sportegyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve SPORTEGYESÜLET
Gazdálkodási formakód 521
Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:
Tárgyi eszköz nem ingatlan Nincs visszaigénylés Tárgyi ingatlan Nem releváns
Utánpótlás Nem releváns Képzés Nem releváns
Üzemeltetés Nem releváns
Covid Nem releváns
Tagsági azonosítószám 143
A kérelmező jogállása Amatőr Alkalmaz hivatásos sportolót? Nem
Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya Megyei III. oszt. v. alatta Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya Nincs
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya Nincs Női felnőtt futsal csapat legmagasabb
bajnoki osztálya Nincs
Utánpótlás típusa Nincs
Adószám 19915610-1-05
Bankszámlaszám 11734107-20120904-00000000
Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns
A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám 3465 Város Tiszabábolna
Közterület neve Fő Közterület jellege út
Házszám 113 Épület
Lépcsőház Emelet
Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely
címével
Irányítószám 3465 Város Tiszabábolna
Közterület neve Fő Közterület jellege út
Házszám 113 Épület
Lépcsőház Emelet
Ajtó
Telefon +36 30 559 62 50 Fax -
Honlap www.tiszababolna.hu E-mail cím Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
A képviselő adatai. Frissítés
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Farkas Béla
Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 1 / 29
A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása elnök
Mobiltelefonszám +36 30 559 62 50 E-mail cím Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím
Kovács Attila +36 20 427 75 35 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
2022/23 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)
Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése
Ingatlan
típusa
Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)
Helyrajzi
szám
Méret Használat
jogcíme
Igénybevétel
(óra / hó)
Bérleti díj
Ft/óra
Igénybe vett
hónapok száma
Fejl. Megj.
Tiszabábolna sportpálya Nagy f.p. 3465
Tiszabábolna
Külterület
-
021/1 100 x
60
Egyéb 10 0 Ft 8 Nem
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 2 / 29
Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel 2020 2021 2022
Önkormányzati támogatás 0,6 MFt 0,6 MFt 1 MFt
Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,3 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 0 MFt 2,4 MFt
Egyéb támogatás 3 MFt 3 MFt 3 MFt
Összesen 3,9 MFt 3,9 MFt 6,7 MFt
Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás 2020 2021 2022
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
Működési költségek (rezsi) 1 MFt 1 MFt 3 MFt
Anyagköltség 0,7 MFt 0,7 MFt 1 MFt
Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 1 MFt 1 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 1,2 MFt 1,2 MFt 1,7 MFt
Összesen 3,9 MFt 3,9 MFt 6,7 MFt
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 3 / 29
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)
2 020 618 Ft 40 412 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)
0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott
0 Ft 0 Ft
Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása 0 Ft 0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 0 Ft 0 Ft
Képzés 0 Ft 0 Ft
Közreműködői díj
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 4 / 29
Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A sportegyesület a Tisza menti települések verseny és tömegsportját szervezi. A működésünk minimális éves szinten, mivel az önkormányzatok nehéz gazdasági körülmények között működnek,
és nincs jól működő gazdasági társaság térségünkben.Távol esünk a labdarúgó központoktól, ezért jelentősek utazási és rendezési költségeink. Egyesületünk felnőtt csapatot szerepeltet a
bajnokságban, ezért az egységes megjelenés érdekében új sportszer felszerelések beszerzését kívánjuk megvalósítani a 2022-23-as programban.
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Jelenlegi pályázatban szereplő feladatok megvalósításának időszaka 2022. július 1. és 2023. június 30.
A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A korábbi években megfogalmazott sportfejlesztési program megvalósításán dolgozunk a 2022/2023-as pályázati időszakban is.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe
veendő kockázatok megjelölése
Sportfejlesztési programunk teljes mértékben igazodik a község és a sportegyesület terveihez és lehetőségeihez. A fentiekben felvázolt sportfejlesztési program a községben és környékén,
reményeink szerint egyre több fiatal fogja megszeretni a labdarúgáson túlmenően a sportolás, a mozgás élményét, mellyel hozzájárulhatunk egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 5 / 29
Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése
Kategória Képesítés Adózás
módja
Havi
munkaóra
Kif.

Bruttó juttatás
(Ft/hó)
Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2022/23 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 6 / 29
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sporteszköz (FELNŐTT) labda 20 000 Ft db 20 15 000 Ft 300 000 Ft
Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő élőfüves pályához 50 000 Ft pár 20 30 000 Ft 600 000 Ft
Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés mez 12 000 Ft db 20 11 000 Ft 220 000 Ft
Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés nadrág 10 000 Ft db 20 7 000 Ft 140 000 Ft
Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportszár 4 000 Ft pár 20 4 000 Ft 80 000 Ft
Sportfelszerelés (FELNŐTT) sporttáska 19 000 Ft db 20 15 000 Ft 300 000 Ft
Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág hosszú 16 000 Ft db 20 16 000 Ft 320 000 Ft
1 960 000 Ft
2022/23 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás
(FELNŐTT) labda Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
(FELNŐTT) cipő élőfüves pályához Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
(FELNŐTT) mérkőzés mez Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
(FELNŐTT) mérkőzés nadrág Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
(FELNŐTT) sportszár Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
(FELNŐTT) sporttáska Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
(FELNŐTT) edző nadrág hosszú Felnött csapat részére, az elhasználodott sporfelszerelések pótlására!
Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása
Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület
Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne
Kezeléséhez
szakértelem
rendelkezésre
áll-e?
Az eszköz
alkalmazásánál
érintett
csapatok
száma
Játékosok
összlétszáma
2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
1 960 000 Ft 20 206 Ft 40 412 Ft 2 020 618 Ft 0 Ft 2 000 412 Ft 2 020 618 Ft
Sorolja fel a nem TAO keretében beszerzett és meglévő, nettó 250 000 Ft feletti egészségügyi gépeket/műszereket, valamint az 50 000 Ft feletti értékű
teljesítménymérő/fejlesztő eszközöket.
Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 7 / 29
Amennyiben elő/utófinanszírozott ingatlan tárgyi eszköz jogcímre kíván pályázni, az „SFP -> Áttekintés” menűpont alatt az „Ingatlan
kérelem létrehozása” gombra kattintva egy másik, kizárólag ingatlan elemeket tartalmazó pályázatot kell létrehoznia!
2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése
Beruházás, felújítás tervezett
kezdete (év, hónap)
Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)
Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)
U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft
2022/23 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem
2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 8 / 29
Sportcélú ingatlan üzemeltetés
A 2022. július 1. és 2023. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök) megnevezése Adózás módja Havi munkaóra
Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2022/23 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak
Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat
Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei
2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím Összesen (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft
Anyagköltség 0 Ft
Szerződéses szolgáltatások 0 Ft
Távközlés és energia 0 Ft
Karbantartási költségek 0 Ft
Bérleti díjak 0 Ft
Adminisztrációs költségek 0 Ft
Összesen 0 Ft
Alulírott Farkas Béla, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 9 / 29
Koronavírus elleni védekezés költségei
Felhívjuk figyelmét, hogy az MLSZ megvizsgálja a pályázott Covid költségek megalapozottságát és arányosságát. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy ez a jogcím a működési keret
részét képezi, az itt pályázott összegek az egyéb működési típusú jogcímeken pályázható összegeket csökkentik.
2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória Beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft
2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 10 / 29
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
2021/22 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz
2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 11 / 29
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
2021/22 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 12 / 29
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
2021/22 évadra nevezett női utánpótlás csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 13 / 29
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Kérjük a futsal utánpótlás csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy csak a 2022/2023-as Értékelési Elvek 4.2.4 pontja 3. és 4. számú táblázatban meghatározott feltételeknek megfelelő
csapatokat támogatjuk.
2021/22 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 14 / 29
Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Felhívjuk figyelmét, hogy az elvi támogatási összeg meghatározása során csak az előző 2021/2022 évadban ténylegesen versenyeztetett csapatokat vesszük figyelembe, ezért újonnan vállalt
csapatok rögzítésére nincs lehetőség.
Kérjük a futsal utánpótlás csapatok rögzítése során vegyék figyelembe, hogy csak a 2022/2023-as Értékelési Elvek 4.2.4 pontja 3. és 4. számú táblázatban meghatározott feltételeknek megfelelő
csapatokat támogatjuk.
2021/22 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 21/22 Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
2022/23-as kérelmi felületen automatikusan nem szereplő, de a jelenleg futó (2021/22) évadban ténylegesen versenyeztetett csapat
Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 22/23 Megjegyzés Státusz
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 15 / 29
Kérjük a pontos számításokhoz az 1. oldalon a sportszervezet jogállását, az utánpótlás típusát és a felnőtt csapatok bajnoki osztályát mindenképpen állítsák be!
A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft
Elvi támogatás = közvetlen támogatás +
közreműködői díj + 1%-os ellenőrzési díj. 0 Ft
Jelenlegi különbözet: 0 Ft
Elfogadom, hogy a benyújtott támogatási igény összege kevesebb, mint az Értékelési Elvek alapján az utánpótlás csapatok után igénybe vehető elvi támogatás teljes összege.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 16 / 29
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória Megnevezés Benchmark Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény székhelye Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)
2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)
Adózás
módja
Szerződés szerinti
havi óraszám
Kifizetéssel érintett
hónapok száma
Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
2022/23 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma
2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft
Személyszállítási költségek 0 Ft
Nevezési költségek 0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft
Összesen 0 Ft
2022/23 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 17 / 29
Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által igényelt képzések költsége
Képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft
2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása a 2022/23-os időszakban.
Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 18 / 29
Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen
Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)
40 412 Ft 40 412 Ft 20 206 Ft 60 618 Ft
Összesen 40 412 Ft 60 618 Ft
Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím
Feladat leírása
Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)
A projekt időtartama alatt a pályázat felügyelése mind szakmai mind gazdasági vonalon , valamint a sporteszközök megvásárlásában való részvétel , adminisztráció ,
pályázatkezelés , tanácsadás.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 19 / 29
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22.§ (2) bekezdés f) pontja, (7) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-a, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30)
Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény 35.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot
jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Tiszabábolna, 2022. 04. 13.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 20 / 29
Nyilatkozat 2
Alulírott Farkas Béla (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeget, ezen belül a
labdarúgás sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind
pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül;
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházásra,
felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló
kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. a 80.§ (2) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési
könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt
kötelezettségeit teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport
támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettséget állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
8. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási
időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
9. tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet, és kijelentem, hogy
ismerem a közvetítő igénybevételének jogszabályban meghatározott következményeit;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező nem áll végelszámolási eljárás alatt, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban. Vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság
bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
12. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az
Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
13. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a
szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
14. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI, a jóváhagyást végző
szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
15. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló
engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző szervezet által kezelt
adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján és a Tao tv. 4. §
40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
18. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de
legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
19. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
1. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan
sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint - a jogszabályban meghatározott esetben -
benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem;
2. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig a
tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem;
3. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport
események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron
biztosítom;
4. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérlem
vagy más jogcímen használom;
5. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba
az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre;
6. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye
alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására;
7. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás
rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
20. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és a bizonylatokat megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználása során kötelező jelleggel bír a
Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban
foglalt előírásokat betartom. Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak nem megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy annak érintett része nem
fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és – amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Labdarúgó Szövetség jogosult, a sportszervezet az elszámolási
kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget;
24. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében az egyesület honlapján a
közzétételi kötelezettségnek eleget teszek;
Kelt: Tiszabábolna, 2022. 04. 13.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 21 / 29
NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Farkas Béla, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ’’Rákóczi’’ Sportegyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem
tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a ’’Rákóczi’’ Sportegyesület
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról
jogcím önerő önerő típusa
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %
☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐ hitel,
☐ egyéb forrás: ..........
2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3
☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %
Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.
2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4
☐ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím
2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5
☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.
Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll hivatásos
sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos
sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a
támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy
a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos összeszámítás
feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata
nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték
fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági
tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 22 / 29
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása
marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi jelentőségűnek
tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. § 40a.
pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek
vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 23 / 29
Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és
amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Tiszabábolna, 2022. 04. 13.
..........................................................
aláírás
1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az általa
jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére
sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek
kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással
munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban foglaltakra.
6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai
tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi
használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 24 / 29
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 25 / 29
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2022-04-06 08:23:31
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2022-04-06 08:23:50
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-25 20:46:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-28 14:04:37
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-28 16:03:34
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-27 20:28:31
Mellékletek
Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem
régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és
szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
Egyéb dokumentumok
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.
Kelt: Tiszabábolna, 2022. 04. 13.
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 26 / 29
Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
Output indikátorok
Teljes szakember állomány fő -100%
Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%
Edzőtáborok száma db -100%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%
Egyéb indikátorok:
-100%
-100%
-100%
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában
Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19 fő -100%
U18 fő -100%
U17 fő -100%
U16 fő -100%
U15 fő -100%
Egyéb indikátorok
-100%
-100%
-100%
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 27 / 29
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj
Közreműködői
díj
Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg
Teljes ráfordítás
Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás 1 960 000 Ft 20 206 Ft 40 412 Ft 2 020 618 Ft 0 Ft 2 000 412 Ft 2 020 618 Ft
- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)
1 960 000 Ft 20 206 Ft 40 412 Ft 2 020 618 Ft 0 Ft 2 000 412 Ft 2 020 618 Ft
- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Üzemeltetés feladatainak
támogatás
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás
0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Összesen 1 960 000 Ft 20 206 Ft 40 412 Ft 2 020 618 Ft 0 Ft 2 000 412 Ft 2 020 618 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)
Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen
0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 15 000 Ft
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 28 / 29
A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási
kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
nyomtatvany_1649226224.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2022-04-06 08:23:44) bdedcdb7adf9b3454fcda90ac213c4afb7c4d0e0dea0cb24d205d32964f9a513
lajstrom_1649226230.pdf (Hiánypótlás melléklet, 67 Kb, 2022-04-06 08:23:50) 05435a53136e08beb007b791ac17c890a5d0741e883591146c9091a8babd66cd
farkasbela-alairasmintaugyved_1645822948.pdf (Szerkesztés alatt, 566 Kb, 2022-02-25 22:02:28) 95825b94f55af96e19e5f7310f543dda716f223b5524c67e1f18ad9d6bc0c220
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1646060614.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-28 16:03:34) 579b6c6ef6479c084610ffc40332f2a274be068f749d6fe485b0524e772d423e
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban
szereplő adatairól)
kivonat-60.183-1989-32-i._1646036688.pdf (Szerkesztés alatt, 159 Kb, 2022-02-28 09:24:48) 4183b4585efe9f3cb933ccd13092456b48080bd54586bc22ac3e15e682d67cb0
nyomtatvany_1649226207.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2022-04-06 08:23:27) bdedcdb7adf9b3454fcda90ac213c4afb7c4d0e0dea0cb24d205d32964f9a513
lajstrom_1649226211.pdf (Hiánypótlás melléklet, 67 Kb, 2022-04-06 08:23:31) 05435a53136e08beb007b791ac17c890a5d0741e883591146c9091a8babd66cd
(15 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
Fájl feltöltése manuálisan nem lehetséges, mert csak és kizárólag kártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni az igazgatási és szolgáltatási díjat és sikeres kártyás fizetés esetén a
rendszer automatikusan feltölti a befizetést igazoló bizonylatot!
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1646053477.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2022-02-28 14:04:37) a88415d77770e751b3c0843948d5dfabc8cb8fc1201995ed530ce029f159e9b3
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_54981_20220225_1645818409.pdf (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2022-02-25 20:46:49) d08350de37f1e1b9df2d56906e0673c84849ed52a1a6880b8767fb836f0519d4
500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.
arajanlatsportfelszereles-rakoczise.tiszababolna.pd_1645990111.pdf (Szerkesztés alatt, 251 Kb, 2022-02-27 20:28:31)
eff778d549fe64673d701a33c9d66114baa9f93d8e5d8203cd8978562039b1d2
be/SFPHPM01-54981/2022/MLSZ
2022-04-13 18:16 29 / 29__