Tiszadorogmai földbizottság alakítása

FacebookIWIW megosztásGoogle könyvjelzőTwitter

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

a helyi gazdálkodói közösség részére

 

A mező –és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII. törvény alapján Tiszadorogma Község Önkormányzata közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszövetkezetek, más természetes és jogi személyek helyi gazdálkodói közösséget alkotnak. A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai által választott helyi földbizottság, melyet a közösség tagjai 2014. április 30. napjáig választanak meg. 

A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtok kialakítása és megőrzése , a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a törvény 24. és 25. §- ában foglalt feladatának gyakorolásával befolyásolja.

Tájékoztatom az érintett lakosokat, hogy a Földforgalmi törvény 68. §. (6) bekezdése alapján a helyi földbizottság tagjainak megválasztása érdekében 2014. április 25-én (pénteken) 15. órára a helyi gazdálkodói közösség közgyűlését összehívom.

A közgyűlés helye: IKSZT, Művelődési Ház nagyterme, Arany János út 26.

A közgyűlés megtartása érdekében kérem az érintett gazdálkodókat, hogy nyilvántartásba vétel céljából keressék fel az Önkormányzat Hivatalát ügyfélfogadási időben. A nyilvántartásba vételhez hozzák magukkal a jogosultságukat igazoló okmányokat (pl.: földhasználati lap, tulajdoni lap, haszonbérleti szerződés, személyi okmány stb.)

Tiszadorogma, 2014. április 9.

Rákosi Ildikó, jegyző